ZAPLETAL, Pavel. Transformace měřičské sítě ze systému stabilního katastru do S-JTSK pro digitalizaci katastrálních map v katastrálním území Moravská Ostrava. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO