HÝŽA, Vojtěch. Manažér úkolů pro platformu Pocket PC. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO