JONŠTA, Petr. Degradace moderních konstrukčních ocelí v prostředí sulfanu. Ostrava, 2006. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO