KUBICZEK, Zdeněk. Rozpoznání hlasu signálovými procesory v automatizační technice. Ostrava, 2006. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO