KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. Evaluation of mechanical properties and wear resistant of electrodeposited composite coatings with nano-size particles. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní [online]. 2006, 52(1), 115-122 [cit. 2019-01-24]. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/60009
Uložit do Citace PRO