LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Konstrukční řešení systému LIFT-FORM a možnosti jeho uplatnění v pozemním stavitelství. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2004, 4(1), 337-349 [cit. 2018-10-15]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/60085
Uložit do Citace PRO