JARKULIŠ, Zbyněk. Polyfunkční dům - projektová dokumentace a statický výpočet. Ostrava, 2007. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO