KOSTIHOVÁ , Zuzana. Prostorová mobilita na regionálním trhu práce. Ostrava, 2007. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO