KOVÁŘ, Petr, Miroslav POSPÍŠIL, M. NOCCHETTI, Pavla ČAPKOVÁ a Klára MELÁNOVÁ. Molecular modeling of layered double hydroxide intercalated with benzoate, modeling and experiment. Journal of Molecular Modeling. 2007, 13(8), 937-942. DOI: 10.1007/s00894-007-0217-4. ISSN 0948-5023.
Uložit do Citace PRO