MATUŠ, Jiří. Analýza materiálových toků vybraných komodit na území Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO