KOVAŘÍK, Miroslav. Činnosti při výstavbě silničních komunikací v kompetenci zhotovitele. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO