KULVEITOVÁ, Hana, Silvie KAČMARČÍKOVÁ a Juraj LEŠKO. Chemická speciace Zn a Pb v tuhých metalurgických emisích. Chemické listy. 1997, 91(9), 715-716. ISSN 1213-7103.
Uložit do Citace PRO