JANČÍKOVÁ, Zuzana. Analýza a hodnocení zdravotních rizik v chemickém provozu. Ostrava, 2007. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO