ŠRÁMKOVÁ, Petra. Aktualizace stavební části provozního řádu na vodním díle Těrlicko. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO