PAULINSKÝ, Lukáš. Anténní přizpůsobovací člen pro krátkovlné drátové antény. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO