VRÁNA, Jiří. Ebers-Mollův model bipolárního tranzistoru. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO