DOBOSZ, Stanisław Marian. Badania materiałów formierskich zrealizowane we współpracy wydziału odlewnictwa AGH i katedry slevarenstvi VŠB w Ostravie. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2007, 50(1), 31-38. ISSN 1210-0471.
Uložit do Citace PRO