ČIHULA, Petr. Analýza závad a nedostatků zjištěných při provádění revizí na vyhrazených plynových zařízeních. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO