LEŠKOVÁ, Jana. Toxicita a mutagenita jemnozrnných metalurgických odpadů. Ostrava, 2007. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO