STŘÍLKOVÁ, Marta. Efektivita odměňování pracovníků v týmech. Ostrava, 2007. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO