BABIUCH, Marek a Jaromír ŠKUTA. Application for MEMS components testing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní [online]. 2007, 53(1), 1-6 [cit. 2023-06-09]. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/64554
Uložit do Citace PRO