RYCHLÝ, Jiří. Náhrada elektrody OK 48.00 pro svařování v jaderné energetice. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO