SLANINA, Zdeněk. Metodika vzdáleného monitorování chování plánovače operačních systémů reálného času. Ostrava, 2007. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO