MALEČKOVÁ, Veronika. Voda jako zdroj energie pro pohon mechanismů. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO