PIEŠ, Martin. Návrh, řízení a vizualizace třídičky barevných objektů s využitím prostředí Matlab&Simulink. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO