BABEJOVÁ, Sabina. Měření hydraulických veličin při neustáleném proudění stlačitelné kapaliny. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO