KOLARČÍKOVÁ, Eva. Bezbariérové užívání stavby: vstupy bytových domů a hygienické prostory. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO