KŘEČEK, Lukáš. Návrh řešení využití prostoru v zadní části areálu NKP Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO