RUSÍN, René. Analýza odborného sklářského školství. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO