GOCALOVÁ, Monika. Možnosti zneškodňování plastových částí elektroodpadu s využitím nízkoteplotního plazmatu. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO