BALÁŽOVÁ, Veronika. Finanční analýza vybraného podniku. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO