JELÍNKOVÁ, Petra. Prevence závažných havárií v oblasti výbuchů hořlavých plynů a par. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO