SHELINE, Raymond K. a Petr ALEXA. Opportunity to observe an M0 transition. 2008. DOI: 10.1088/0954-3899/35/9/095108. ISSN 1361-6471.
Uložit do Citace PRO