SUCHÁNEK, Jan. Aplikace metodiky Environment-Accident-index při hodnocení dopadů havárií na životní prostředí. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO