MIKA, Libor. Sada podpůrných aplikací pro vizualizaci multimediálních komponent. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO