ULIVELLI, Mario. Aktivní kontury a "level-set" metody ve zpracování obrazu. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO