GOTTVALD, Tomáš. Anketní portál. 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO