MARTINKOVÁ, Andrea. Identifikace postojů zákazníků k obalovým materiálům na trhu potravinářského zboží. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO