VRÁNA, Roman. Návrh konstrukční protivýbuchové ochrany mlecích okruhů přípravy paliva pro bubnové kotle č. 6 a 7 v Teplárně ČSA v Karviné [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/68969. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO