MACHOVÁ, Zuzana. Lidský kapitál: hodnota člověka na trhu práce [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/68972. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO