MACHOVÁ, Zuzana. Lidský kapitál : hodnota člověka na trhu práce [online]. 2008 [cit. 2017-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/68972. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO