ODSTRČILOVÁ, Jana. Zhodnocení vývoje rentability společnosti Centroprojekt a. s [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69110. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO