VÍTA, Viktor. Marketingový výzkum pro veřejné sportovní centrum CDU [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69305. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO