TOMÁŠ, Jaroslav. Polohování kamery. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO