BEBČÁKOVÁ, Iveta. Využití biologického chromatografu pro označení akcelerantů požárů [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69656. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO