SMEJKALOVÁ, Eva. Analýza chování zákazníka na čerpací stanici obchodního centra [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69731. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO