SOS, Ondřej. Informační systém pro autosalon v prostředí Microsoft Access [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69734. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO