JEŽOVÁ, Markéta. Efektivní využití energie z obnovitelných zdrojů [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/69807. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO