GAWLAS, Michal. Návrh úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu. Ostrava, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO