PACIORKOVÁ, Petra. Dělící úloha lineárního programování v procesech operativního řízení metalurgické výroby. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO