RYŠAVÝ, František. Influence of curviness of the electrode pad surface on electric well-logging micro-systems. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2008, 8(2), 257-260 [cit. 2018-03-22]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/71155
Uložit do Citace PRO